utbildningar

Vi kommer med kunskap

I våra olika utbildningar ger vi dig kunskaper i att snabbt omhänderta skadade i en akutsituation. Vi går igenom begreppen Lägesbedömning, Andning, Blödning och Chock. Med några enkla regler och manövrar kan du vara den som avgör om livet ska gå vidare eller inte för den som blivit drabbad. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Vi lär Dig hjärtats grundläggande anatomi och förståelse för hur man ska agera i olika situationer.

Kan du hantera en hjärtstartare? Kan du regelrätt HLR?

HLR-utbildning

Chansen till överlevnad minskar med tio procent för varje minut som hjärtat inte pumpar. Redan efter fyra-fem minuter får hjärnan obotliga skador av syrebristen. Om hjärtat får hjälp att komma igång under de första minuterna har man stora möjligheter att återvända till ett normalt liv. En av de viktigaste åtgärderna vid plötsligt hjärtstopp är att ge en strömstöt med en så kallad hjärtstartare, tillsammans med hjärt- och lungräddning. Därför är en HLR utbildning så viktigt. Den kan rädda liv.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan, ung eller gammal det spelar ingen roll, alla kan drabbas. Så se till att du är förberedd Lär dig hjärt-lungräddning.
Se vår HLR-utbildning

Det plötsliga hjärtstoppet orsakas vanligtvis av hjärtinfarkt (cirka 30 000 per år). Hjärtats elsystem slås ut, kammarflimmer, syrebrist i hjärtmuskeln, trauma, drunkning, syrebrist, elolyckor.

Vi kommer med Kunskap

utbildningar

Vi erbjuder effektiva personalutbildningar inom hjärt och lungräddning- HLR. De ger värdefulla baskunskaper som både kan begränsa skador och rädda liv när olyckan är framme. I våra olika utbildningar ger vi dig kunskaper i att snabbt omhänderta skadade i en akutsituation. Vi går igenom begreppen Lägesbedömning, Andning, Blödning och Chock. Med några enkla regler och manövrar kan du vara den som avgör om livet ska gå vidare eller inte för den som blivit drabbad. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Vi lär Dig hjärtats grundläggande anatomi och förståelse för hur man ska agera i olika situationer.

HLR-utbildning

Kan du hantera en hjärtstartare?

Kan du regelrätt HLR?

Chansen till överlevnad minskar med tio procent för varje minut som hjärtat inte pumpar. Redan efter fyra-fem minuter får hjärnan obotliga skador av syrebristen. Om hjärtat får hjälp att komma igång under de första minuterna har man stora möjligheter att återvända till ett normalt liv. En av de viktigaste åtgärderna vid plötsligt hjärtstopp är att ge en strömstöt med en så kallad hjärtstartare, tillsammans med hjärt- och lungräddning. Därför är en HLR utbildning så viktigt. Den kan rädda liv.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan, ung eller gammal det spelar ingen roll, alla kan drabbas. Så se till att du är förberedd.

Det plötsliga hjärtstoppet orsakas vanligtvis av hjärtinfarkt (cirka 30 000 per år). Hjärtats elsystem slås ut, kammarflimmer, syrebrist i hjärtmuskeln, trauma, drunkning, syrebrist, elolyckor.

För bokning

Mejla eller ring våra utbildningsinstruktörer direkt:

Anders
NORin

Roland Karlsson

Niklas
Byström