021-47 53 000

©2019 Fratelli Medical

Fallhammargatan 1 Västerås Sweden 721 33

Checklist

Här följer en enkel checklist att utgå från när man som företag vill säkra upp sin arbetsplats 

  • Finns tydliga skyltar att följa?

  • Finns första hjälpen kit?

  • Finns en/fler hjärtstartare?

  • Har vi plåster och förband?

  • Finns ögondusch?

  • Finns hjälp för brännskador?


Tänk på att hålla din miljö uppdaterad så att det finns resurser när olyckan är framme.

Som ansluten företagspartner och som en del av vår servicemodell så återkopplar vi alltid med jämna mellanrum och ser om någonting behövs beställas hem / fyllas på