Engagemang & kommunikation

Båda är viktiga aspekter på en framgångsrik och positiv säkerhet på arbetsplatsen. Engagemang är ett väsentligt element som kräver att verksamhetens ledning ansluter till förändringen av säkerhetsarbetet. De anställdas välbefinnande, minskning av frånvaro, bättre rapportering och en tydligare bild av aktuella utmaningar. Tydliga och nåbara mål. Att ha ett åtagande att säkerställa att ingen blir skadad inom verksamheten och ett löfte om att allt kommer att göras för att alla anställda och entreprenörer ska gå hem säkert. Samt att hålla regelbundna säkerhetssamtal om aktuella och relevanta nyheter i branschen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *