Sociala Medier

Vi är stolta samarbetspartners och sponsorer till:

Fratelli SportMedical och Ettanfotboll i ett flerårigt samarbete.

Ettanfotboll har sedan starten av 2016 haft ett samarbete med Fratelli Medical. Genom samarbetet får alla fotbollsklubbar hemmahörande i Division 1 möjlighet att köpa sjukvårdsprodukter ur Fratellis sortiment för väldigt förmånliga priser.

De har inte bara gett oss fantastiska priser utan de har även stått för en personlig service utöver det vanliga. Företaget önskar hela tiden att ligga i framkant när det kommer till utveckling och lyssnar och tar in kundernas önskemål och anpassar därefter produkterna efter sina kunders behov.

Sett ur en idrottsförenings perspektiv är sjukvårdsprodukter en av många kostnader som bärs upp årligen, och det brukar ofta kosta en hel del för de mindre föreningarna att tillgodose att allt material som behövs finns på plats när olyckan är framme.

Fratelli har gett våra klubbar möjlighet att spara pengar på att använda deras produkter. Genom de förmånliga priserna har klubbarna sparat pengar utan att ha behövt tumma på kvaliteten.

Vi är både nöjda och stolta partners till Fratelli Medical och rekommenderar fler att testa deras produkter, ni kommer inte att bli besvikna. Vi ser fram emot de kommande åren som partners och det skall bli spännande att följa utvecklingen för både Fratelli Medical och oss.

Jimmy Fors, marknadschef, Ettanfotboll.